Welkom

Welkom op de website van Uitvaart in Stijl. Een uitvaart in uw eigen stijl. Misschien bezoekt u deze website vanwege een naderend afscheid, misschien gewoon ter oriëntatie. In alle gevallen erkent u de sterfelijkheid van een mens.

Toch: de dood wordt nooit gewoon. Hoezeer ook de dood, net als het leven, een realiteit is. Een geleefd leven vraagt om een stijlvol afscheid. Bij het voorbereiden van een uitvaart mag daar volop rekening mee gehouden worden. Daarin is aandacht voor het geleefde leven maar ook aandacht voor de nabestaanden om invulling te geven aan de afscheidsceremonie. Dat helpt in de eerste gezonde stappen in de rouwverwerking.

Uitvaart in Stijl biedt u graag de tijd en aandacht om de door u gewenste stijl in de afscheidsceremonie te realiseren.


Quote